Ibarska Retail Park

Čukarica
Kategorije: U pripremi

Lokacija „Ibarska“ je najbliža neizgrađena lokacija na ulaznim pravcima u Beograd. Proteže se duž Ibarske magistrale, između dve saobraćajne petlje, sa direktnim pristupom sa magistrale u kompleks. U okviru putne mreže i sistema puteva na koridoru putnog pravca sever-jug, Ibarska magistrala, zajedno sa auto putem Beograd-Niš, E-75/M-1 i magistalnim putem M-21 prema Crnogorskoj granici, čini kostur putne mreže Srbije.

Prostor šire lokacije obuhvata površinu od oko 50ha, koji pripada katastarskoj opštini Čukarica. Lokacija je sa istočne strane ograničena Ibarskom magistralom, odnosno stambenim naseljima Petlovo brdo, Labudovo brdo, Kijevo-Kneževac, Cerak-Vinogradi i Vidikovac. Sa severne strane nastavljaju se stambena naselja Žarkovo i Bele Vode. Sa zapadne strane nalaze se stambena naselja Železnik i Banovo Brdo. Sa južne strane obilaznica-autoput, na oko 1300m.

Prema generalnom planu Beograda, tipične namene u zonama ulaznih pravaca u grad su specijalizovane velike prodavnice određenih vrsta roba, servisi, skladišta sa direktnom prodajom na veliko i malo, megamarketi, hipermarketi, šoping molovi, veletrgovine, turistički sadržaji za potrebe tranzita i drugi posebni poslovni kompleksi.

Planirano je da se Retail Park prostire na ukupnoj površini od 45.142 m2, dok bi sam objekat obuhvatao 25.234 m2 i bio podeljen u četiri bloka.

Mogućnosti gradnje

Objekat „A“

Nalazi se najbliže gradu, planiran kao mega market ili skladišno-distributivni centar. Planirani kapaciteti, prema urbanističkim parametrima su sledeći:

 • površina kompleksa oko 2,5 ha
 • maksimalna površina pod objektom oko 12.500 m2
 • maksimalna ukupna površina objekta oko 20.000 m2
 • maksimalna spratnost objekta P+3
 • maksimalna visina objekta 15 m
 • slobodne i saobraćajne površine oko 12.000 m2
 • broj parking mesta oko 400
 • maksimalna površina pod zelenilom oko 7.500 m2

Objekat „B“

Nalazi se iza objekta „METRO“ prema Ibarskoj magistrali. Planiran kao mega market ili skladišno-distributivni centar. Planirani kapaciteti, prema urbanističkim parametrima su sledeći:

 • površina kompleksa oko 2,1 ha
 • maksimalna površina pod objektom oko 10.500 m2
 • maksimalna ukupna površina objekta oko 17.000 m2
 • maksimalna spratnost objekta P+3
 • maksimalna visina objekta 15 m
 • slobodne i saobraćajne površine oko 10.000 m2
 • broj parking mesta oko 300
 • maksimalna površina pod zelenilom oko 6.300 m2

Objekat „C“

Nalazi se u istom nizu sa objektima „A“ i „B“. Planiran kao mega market ili skladišno-distributivni centar. Planirani kapaciteti, prema urbanističkim parametrima su sledeći:

 • površina kompleksa oko 4,1 ha
 • maksimalna površina pod objektom oko 20.500 m2
 • maksimalna ukupna površina objekta oko 32.000 m2
 • maksimalna spratnost objekta P+3
 • maksimalna visina objekta 15 m
 • slobodne i saobraćajne površine oko 20.000 m2
 • broj parking mesta oko 600
 • maksimalna površina pod zelenilom oko 12.000 m2